Bicom Bioresonantie

De Bicom bioresonantie is een specifiek diagnose en therapiesystematiek waarmee de geneeskunde een nieuwe weg is ingeslagen. De basis van de bioresonantietherapie berust op de nieuwste ontwikkelingen en inzichten uit de biofysica. Onderzoek hierin heeft op vele terreinen tot onverwachte technologische ontwikkelingen geleid. Bij de Bicom bioresonantietherapie worden deze principes sinds vele jaren met groot succes toegepast. Met het Bicom systeem kan in veel gevallen de werkelijke en vaak verborgen oorzaken van ziekte ontdekt worden.

Ziek worden en genezen

Het lichaam heeft een groot zelf genezend vermogen. Het bezit een ingenieus regulatiesysteem, waardoor het lichaam in staat is lichaamsvreemde stoffen naar buiten te werken.

Wanneer er echter sprake is van een grote overbelasting over een langer tijdsbestek dan kan het zijn dat het regulatiesysteem en het daarbij behorende zelf genezend vermogen zal blokkeren. Zodra de normale communicatie tussen de cellen verstoord is, wordt vanzelfsprekend ook het functioneren van de cellen gehinderd. Uiteindelijk ontstaan hierdoor ziektesymptomen zoals pijnen, allergieën, minder goed kunnen presteren, chronische vermoeidheid enz. De ziektesymptomen openbaren zich vaak daar, waar door erfelijkheid al een zwakke plek aanwezig is. Met het Bicom-systeem worden kenmerkende frequenties van substanties getest en hierdoor wordt hun invloed op het lichaam van de patiënt vastgesteld. Dit gaat snel en is absoluut pijnloos. Zo kan in veel gevallen getest worden welke allergieën aanwezig zijn en welke belastingen de patiënt ziek maakt. Belastingen zijn vaak combinaties van bijvoorbeeld bacteriën, virussen, parasieten, elektrosmog, medicamenten, kleur-/smaakstoffen en tandmaterialen (o.a. amalgaam).

De oorzaak van de klachten

Tegenwoordig worden wij steeds meer blootgesteld aan belastende invloeden. Zo zijn er chemische toevoegingen aan onze levensmiddelen en frisdranken. Denk ook aan mobiele telefoons, zendmasten en computers met draadloze netwerken.
Ook komen ontelbare chemische substanties terecht in het milieu via bouwmaterialen en de land- en tuinbouw. En dan hebben we het nog niet eens over de chemische ingrediënten van medicijnen uit de mens- en diergeneeskunde. Sommige substanties bereiken inmiddels het grond- en drinkwater.
Vroeg of laat is er de druppel die de emmer doet overlopen. Dit tekent zich af in de vorm van aandoeningen variërend van vage klachten of depressiviteit tot chronische vermoeidheid en ernstige lichamelijke problemen.
Interessant is, dat bij patiënten met hetzelfde ziektebeeld, bijvoorbeeld migraine, meestal volkomen verschillende oorzaken vastgesteld worden. Helaas is het met de gebruikelijke reguliere methoden vaak niet mogelijk achter deze verschillende en individuele oorzaken te komen.

Hoe werkt bioresonantie? Lees verder….